TEŞKİLAT ŞEMAMIZ

KURULLAR

Yönetim Kurulu

Yüksek Danışma Kurulu

Büyükelçiler, Başkonsoloslar, Konsoloslar, Fahri Konsoloslar ve konsolosluk görevlilerinden oluşur.

Hukuk Danışma Kurulu

Yüksek yargı üyeleri, hakim, savcı ve tecrübeli avukatlardan oluşur.

Hukuk Departmanı

Masalar Kurulu

Denetleme Kurulu

Beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu

Beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.