HAKKIMIZDA

Misyonumuz

Yabancı hakları alanında araştırmalar, incelemeler yapmak ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek.
Yabancıların Türkiye’de karşılaştıkları güncel sorunlara ulusal ve uluslararası normlara uygun çözüm önerileri geliştirmek.
Yabancı haklarıyla ilgili başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları olmak üzere diğer tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde projeler yapmak.Vizyonumuz

Yabancı hakları alanında yürüttüğü faaliyetlerle ulusal ve uluslararası alanda model alınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.İlkelerimiz

  • İnsan haklarına saygılı olmak.
  • Etik değerlere bağlı olmak.
  • Evrensel değerlere ve farklılıklara saygılı olmak.
  • Bilimsel araştırma ve incelemelere önem vermek.
  • Katılımcı ve çözüm odaklı faaliyetler yürütmek.
  • Şeffaf ve hesap verebilir olmak.


Faaliyetlerimiz

  • Hukuki destek
  • İdari destek
  • Sosyal destek